Kochani moi...
Boże Narodzenie to przedziwna tajemnica. Jak mocno musi nas Bóg miłować, skoro postanowił stać się jednym z nas, człowiekiem z krwi i kości. Wszedł w naszą ludzką naturę, by być blisko nas, by uzdrawiać to, co w nas chore...
„Oto czynię wszystko nowe” – mówi Pan. Pozwólcie Mu wejść w przestrzeń Waszej młodości. Otwórzcie się na Jego szaloną miłość, która nie zna granic. Niech w noc pełną łaski i światła, noc Boga przychodzącego w postaci niewinnego maleństwa, Wasze serce napełni się pokorą Maryi, dojrzałością Józefa, radością pasterzy, mądrością Mędrców ze Wschodu...
Niech Wasza młodość jaśnieje blaskiem Boga, który stał się człowiekiem...
Obejmuję każdego z Was serdeczną modlitwą...
+ Wasz Padre R.

"Stowarzyszenie umarłych poetów"

DKF"Wieczernik" zaprasza na film:
"Stowarzyszenie umarłych poetów"...
Do elitarnej szkoły średniej Akademii Weltona przybywa nowy profesor literatury - John Keating. Obowiązują w niej cztery podstawowe wartości: "tradycja, honor, dyscyplina, doskonałość". Są to jednak puste hasła, a najważniejsza w szkole jest surowa dyscyplina. Zajęcia prowadzone są w sposób sztampowy i zupełnie nieciekawy dla młodych uczniów. Jednak nowy profesor postanawia zmienić skostaniały sposób nauczania w Akademii Waltona. Za pomocą literatury odkrywa przed młodymi ludźmi radość życia, piękno uczuć, i potrzebę realizacji indywidualnych potrzeb i marzeń. Niestety, nie wszyscy podzielają poglądy Keatinga...
Czwartek, Piwnica Duchowa, 20:00