"Piwnica Duchowa" ruszyła...

W pierwszą Niedzielę Adwentu, po Mszy świętej wieczornej, została poświęcona i oddana w nasze ręce - nowa sala dla młodzieży. „Piwnica Duchowa” to właściwie zespół pomieszczeń, które od długiego czasu były przygotowywane w przyziemiu budynku naszej plebanii. Już w nowej sali będą się odbywać nasze tradycyjne adwentowe śniadania.
Opiekę nad "Piwnicą" sprawuje Duszpasterstwo Młodzieży i Studentów "Wieczernik". Zapraszamy do Galerii, gdzie znajdziecie zdjęcia z uroczystości poświęcenia "Piwnicy Duchowej":
Zdjęcia z "Piwnicy Duchowej"