Kurs na ceremoniarzy

Sześciu lektorów uczestniczy od kilku miesięcy w kursie na ceremoniarza. Uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach z Liturgiki, Teologii biblijnej, Teologii duchowości i Historii sztuki sakralnej. Kurs zakończy się egzaminem i uroczystym przyjęciem lektorów do posługi ceremoniarza.