Czas na Wielki Post...

Nie tak dawno, dane nam było przeżyć Adwent. Zbudowaliście mnie swoją postawą na Roratach. Teraz czas na Wielki Post. Proszę Was, spróbujcie ten czas wykorzystać maksymalnie. Podejmijcie duchową walkę... Włączcie się w wielkopostne nabożeństwa. Niech to będzie Wasze postanowienie, duchowa ofiara, podjęta w konkretnej intencji:

Wtorek: 19:15 - Różaniec w intencji młodych (Plebania)
Czwartek: 19:15 - Eucharystia połączona z Adoracją
Piątek: 19:15 - Droga Krzyżowa dla młodzieży
Niedziela: 18:00 - Gorzkie Żale
Niedziela: 19:00 - Eucharystia dla młodzieży

Uszanujcie też piątek. To dzień (dla nas chrześcijan) szczególny. Dzień wyciszenia, postu i wzmożonej modlitwy. Spróbujcie też kochani powziąć jakieś swoje osobiste postanowienia na czas Wielkiego Postu. Zawierzam Was i waszą duchową walkę Panu Bogu. Dajcie z siebie wszystko...

+Powodzenia...