Sobotni rajd rowerowy

W najbliższą sobotę, o godz. 12:00, wyruszamy rowerami do Poczernina. Odwiedzimy tam ks. Andrzeja, chrystusowca, który od kilku lat sprawuje w naszej Diecezji posługę egzorcysty. Rozpalimy ognisko, posilimy się pieczoną w ogniu kiełbaską, odmówimy wspólnie różaniec. Ks. Andrzej opowie nam o swojej posłudze egzorcysty oraz o podstawowych zagrożeniach duchowych. Należący do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Andrzej Trojanowski jest jednym z egzorcystów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W Poczerninie koło Stargardu Szczecińskiego z inicjatywy ks. Andrzeja powstaje pierwszy w kraju (i w Europie) Ośrodek Pomocy Duchowej „Oaza Maryi Królowej Światłości” dla osób potrzebujących uwolnienia od różnych zniewoleń duchowych. Kto ma rowery, niech je dosiada i rusza z nami... do Poczernina. Gorąco zapraszamy...