Muzyczne Uwielbienie...

Muzyczne Uwielbienia to wyjątkowe wieczory, gdy gromadzimy się w Kościele św. Jana i spoglądamy w Najświętszy Sakrament. Adoracja, gorąca modlitwa, śpiew... Kapłani nakładają ręce na rozmodlonych, proszą o uzdrowienie, wzywają Ducha Świętego. Jest nas coraz więcej, Kościół zapełnia się młodzieżą i nie tylko... Zapraszamy...