Różańcowa Rewolucja

Są w naszym mieście młodzi, którzy się mocno pogubili, którzy nie mają siły zbliżyć się do Chrystusa, wejść do Kościoła, odnaleźć się pośród wierzących. Oni potrzebują modlitwy. Naszego wsparcia. Zapraszamy na różaniec, prawie codziennie (oprócz czwartków i niedziel). Modlimy się przy figurce Maryi, za Kościołem św. Jana Chrzciciela. Startujemy o 19:15...